Ceník

 

Číslo účtu anglické družiny: 1101949586/5500

Platbu je třeba provést zálohově, vždy do 25. dne předem na následující měsíc převodem na účet, nebo hotově.

do AVÍZA  uveďte, jméno dítěte, účel platby a období, na které je platba určena

(např. Jan Novák, Aj družina, říjen 2013)

(nebo Jan Novák, mix tanců, první pololetí 2014)

 

 

1 den v týdnu         1980,-Kč/měsíc       t.j.      99,-Kč/hod

2 dny v týdnu         3480,-Kč/měsíc      t.j.       87,-Kč/hod

3 dny v týdnu         4980,-Kč/měsíc       t.j.     83,-Kč/hod

4 dny v týdnu         6480,-Kč/měsíc       t.j.      81,-Kč/hod

Měsíční paušál    6980,-Kč/měsíc       t.j.       70,-Kč/hod

Učebnice se platí zvlášť.

 
.

Náhrady a storno podmínky v družině:

Rodič je povinen svoje dítě zaregistrovat do registračního systému.
Po registraci provozovatel zařadí dítě do docházky podle dispozic.
• měsíční školné musí být zaplaceno hotově nebo připsáno na účet nejpozději do 25. na následující měsíc
• ceny pro jednotlivé druhy docházky jsou uvedeny na webových stránkách www.wonderclub.cz
• v případě dlouhodobé nemoci doložené potvrzením lékaře (absence souvisle 4 týdny a více) je možnost snížit školné na další měsíc až do výše 50%
• v případě ukončení docházky kdykoliv po absolvování alespoň jednoho dne není možné nárokovat žádnou částku kurzovného
• v případě zrušení docházkového dne ze strany organizátora bude vypsaná náhrada
● státní svátky se dodržují, ale nahrazují

Docházka celý týden – náhrady
• děti se zaplaceným paušálním školným na celý týden nemají možnost náhrad, jejich školné je zvýhodněno proti školnému dětí, které chodí jen některé dny v týdnu
• i pro děti s docházkou celý týden platí povinnost přihlášení (registrace do systému)
• v případě absence např, i na jeden den, žádáme o omluvení do systému do 20hod předchozího dne

Docházka jednotlivé dny – náhrady
• veškeré omluvy a náhrady si řeší klient sám v elektronickém systému – viz nápověda v systému
• absenci je nutné zapsat do systému (na https://wonderclub.auksys.com/) co nejdříve, aby zájemci o náhradu měli možnost se na omluvenou hodinu přihlásit, nejpozději však do 20,00 hodin. Stejně tak je možné se nahlásit i na náhradu. Nejpozději však do 21,00 hodin před dnem náhrady. Náhrada náhrady je možná pouze v případě, že první náhrada byla řádně omluvena (nejpozději do 20,00 hodin viz výše).
• pozdější omluvy jsou akceptovány, ale není možné je nahradit
• veškeré náhrady je možné nahrazovat pouze v probíhajícím školním roce, a to vždy nejpozději následující 2 měsíce po omluvení lekcí
• náhrady lze vybírat pouze v případě, že dítě i nadále navštěvuje družinu a má zaplacené školné

Náhrady jsou službou pro Vás, nejsou naší povinností, maximální využití náhrad záleží pouze na klientovi.

Veškeré dotazy, nejasnosti případně žádosti týkající se omlouvání a náhrad
pište na info@wonderclub.cz

.

In line brusle

.

120Kč za hodinu, v případě zakoupení balíčku 5 hodin je sleva na 100Kč/hodina

Platbu je možno uskutečnit jak hotově, tak i převodem na účet  ČÚ: 115-626170247/0100 (pozor, účet je jiný než Wonder Clubu), platba jde přímo lektorce.

 

 

 

 

* webdesign - nasvahu.net *